Retningslinjer og Tillatelser for Merkevare

Vennligst les denne avtalen nøye siden den inneholder viktig informasjon angående dine rettigheter og rettsmidler.